emailBİZ SİZİ ARAYALIM
euro_symbol
attach_money
credit_cardBİLET SORGULA
Karaoğlu Zikir Turizm
close

Bilgilerini Yazın Biz Sizi Arayalım


TAMAMLA


Umre

UMRE İBADETİ NASIL YAPILIR KISACA ANLATIMI

Umre; hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram ile yapılan, tavaf ve sa’y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir.Umre, ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve Hanbeli’de farzdır. Umre, lügatte, ziyaret mânasına gelir. Dinî mânası ise, Beytullah`ı özel bir şekilde ziyaret etmek demektir. Umre, ömürde bir defa olmak üzere (hacdaki şartlarla) müekkede sünnettir. Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre, Umre, hac gibi şartlarını haiz olan kimselere farzdır. Hanefîler, Resûlüllah Efendimizin: "Hac farzdır, Umre ise tatavvudur" hadîs-i şerîfini delil olarak almışlar ve umrenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. Hac için gerekli bütün şartlar Umre için de gereklidir. Umre yapmak için muayyen bir ay yoktur. Senenin her ay ve gününde yapılır. Yalnız arefe günü ile Kurban bayramının 4 gününde yapılması mekruhtur. Umreye giren kimsenin yapacağı işler, ihramlı olarak Kâbe`yi tavaf ve Safâ ile Merve arasında sa`y etmek, bundan sonra da traş olarak ihramdan çıkmaktır. Umrenin bir rüknü vardır, o da tavaftır. İhram Umrenin şartıdır. Vâcibleri ise, Safâ ile Merve arasında sa`y ve traş olmak, yahut saçlarını kısaltmaktır. Umre, tavafın en az 4 şavtı yerine getirilmeden önce cima` yapılırsa bozulur. Umrenin hacdan farklı tarafları şunlardır: · Umrenin muayyen bir vakti yoktur, her zaman yapılabilir. · Umrede Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur. · Kudüm ve Vedâ tavafı ve Şeytan taşlama da yoktur. Alimler umre`nin meşru olduğuna icma etmişlerdir.İbn Abbas`dan rivayet olunduğuna göre; Nebi aleyhisselam "Ramazan`da umre yapmanın sevabı, nafile hacc sevabına denktir." buyurmuştur. (Ahmed ve İbn Mace)Ebu Hanife (r.a.)`den rivayet olunduğuna göre, Nebi aleyhisselam şöyle buyurmuştu: "Yapılan bir umre diğer bir umreye kadar aradaki günahlara kefarettir. Hacc-ı mebrur`un mükafatı cennetten başkası değildir." (Buhari, Müslim ve Ahmed) "Hac`dan sonra arkasından umreyi yapın," hadisi de umrenin meşruluğuna delildir. Umrenin Tekrarı Nafi demiştir ki: "Abdullah bin Ömer, İbn Zübeyr zamanında, her sene iki defa olmak üzere senelerce umre yapmıştır."Kasım şöyle demiştir: "Aişe (r.a.) senede üç kere umre yapmıştır." Kasım`a "Böyle yaptığı için Aişe (r.a.)`yı hiç ayıplayan oldu mu?" diye sorulunca; "Sübhanallah, o müminlerin annesidir, kim onu ayıplayabilir?" diye cevap verdi.İlim ehlinin çoğu bu görüşe varmışlardır.İmam Malik ise, senede birden fazla umre yapmayı mekruh saymıştır. Umrenin Hacdan Önce ve Hacc Aylarında Yapılmasının Caiz Olduğu; Umre yapanın, hacc aylarında hacc yapmadan umre yapması caizdir.Ömer (r.a.), Şevval ayında umre yapmış ve hacc yapmadan Medine`ye dönmüştür.Tavus şöyle demiştir: "Cahiliyyet Arapları, hacc aylarında umre yapmayı en büyük günah sayarlar ve şöyle derlerdi: "Safer (onların safer diye adlandırdıkları Muharrem ayı) geçince, develerin çölde yürümekten meydana gelen yaraları iyileşince, yürüyüş izleri kaybolunca, umre yapmak isteyene umre helal olur." İslam dini, insanlara hacc aylarında umre yapmayı emredince, umrenin hacc aylarında yapılabileceği kıyamete kadar gerçekleşmiş oldu." Rasulullah (s.a.v.)`in Yaptığı Umrelerin Sayısı İbn Abbas`dan rivayet olunduğuna göre; Nebi aleyhisselam dört defa umre yapmıştır: 1. Hudeybiye umresi 2. Kaza umresi 3. Ci`rane`den umresi 4. Veda haccıyla birlikte yaptığı umrelerdir. Umrenin Hükmü Hanefiler ve İmam Malik, umrenin sünnet olduğu görüşündedirler. Çünkü Cabir`in rivayet ettiği hadiste, Nebi aleyhisselam`a "Umre vacib midir?" diye sorulunca Nebi aleyhisselam: "Hayır, vacib değildir. Fakat umre yapmanız efdaldir." buyurdu. (Ahmed ve Tirmizi) Şafiiler ile İmam Ahmed`e göre; umre farzdır. Çünkü Allahu Teala "Allah için hacc ve umreyi tamamlayın." (Bakara: 196) buyurmuştur. "Bu ayette umre hacc üzerine atf edilmiştir. Hacc farz olunca umre de hacc gibi farzdır," demişlerdir.Ancak birinci görüş tercihe şayandır.Fethu`l Alam kitabında, yazarı; Bu konuda gelen hadisler hüccet olabilecek nitelikte değildir." demiştir.Tirmizi`nin Şafi`iden naklettiğine göre ise; Şafii; "Umrenin nafile olduğuna dair sabit olmuş bir rivayet yoktur," demiştir. Umrenin VaktiAlimlerin çoğu, umrenin vaktinin bütün senenin günleri olduğu ve senenin herhangi bir gününde eda edilebileceği görüşüne varmışlardır. Ebu Hanife ise; yılın beş gününde umre yapmanın mekruh olduğunu söylemiş ve bu günlerin, arafe, kurban bayramı ve üç teşrik günleri olduğunu belirtmiştir.Ebu Yusuf`un görüşü ise; arafe günü ve arafeyi takip eden üç günde umrenin mekruh olduğudur. Alimler hacc aylarında umrenin caiz olduğunda ittifak etmişlerdir. Buhari, İkrime b. Halid`in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Abdullah bin Ömer (r.a.)`a hacdan evvel umre yapmayı sordum, cevaben dedi ki; "Hacdan evvel umre yapmakta bir beis yoktur. Zira Nebi aleyhisselam hacdan evvel umre yapmıştır." Cabir (r.a.)`den rivayet olunduğuna göre; Aişe (r.a.) hayız


TURLARIMIZ

Hac

Hac ile ilgili Bilgiler

Hac, İslâm'ın temel ibadetlerinden biri. Arafat'ta belirli vakitte bir süre durmaktan, daha sonra Kâbe-i Muazzama'yı usûlüne göre ziyaret etmekten ibaret olan ve İslâm'ın şartlarından birisini teşkil eden ibadettir.

Hicretin dokuzuncu yilinda farz olmustur. Hac hem mal, hem de beden ile yapilan bir ibadettir. Belirli sartlari tasiyan müslümanlarin ömründe bir defa hacca gitmesi farzdir. Allah'in her emrinde oldugu gibi haccin farz kilinmasinda da bir çok hikmetler ve faydalar vardir. 

Asagidaki sartlari tasiyanlara hacca gitmek farz olur:

1 ) Akilli olmak
2) Erginlik çagina gelmis olmak
3) Müslüman olmak
4) Hür olmak
5) Haccin farz oldugunu bilmek. (Bu sart müslüman olmayan ülkelerde müslümanligi kabul edenler içindir. Islâm ülkelerinde yasayan müslümanlar için haccin farz oldugunu bilmemek özür degildir.)
6) Zorunlu ihtiyaçlardan baska hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü oldugu aile fertlerinin geçinebilecegi maddi güce sahip olmak
7) Durumuna uygun bir vasita ile hac yolculugunu yapabilmesi için vasita ve yol masraflarini karsilayacak parasi olmak
8) Hac vazifesini yapabilecek zamana yetismis olmak.


DİĞER TURLAR


KİRALIK ARAÇLAR

...

FORD COURİER

today 2017
local_gas_station DİZEL
trending_up Manuel
ac_unitKlima Var
2800
140
...

CITROEN BERLİNGO

today 2017
local_gas_station DİZEL
trending_up Manuel
ac_unitKlima Var
2800
140
...

FİAT EGEA BENZİNLİ

today 2018
local_gas_station BENZİN
trending_up Manuel
ac_unitKlima Var
2600
130
...

FİAT EGEA DİZEL

today 2018
local_gas_station DİZEL
trending_up Manuel
ac_unitKlima Var
2900
150


HAKKIMIZDA

BİLGİLERİNİZİ GİRİN BİZ SİZİ ARAYALIM

İletişim Bilgileri

local_phone 0 (342) 230 45 38 / 0535 652 46 46 /0532 742 09 09


mail info@karaogluturizm.com / karaoglu.turizm@windowslive.com


place
ÇUKUR MAH. DR.MECİT BARLAS CAD.NO:5/C ŞAHİNBEY G.ANTEP

place
SABAH PAZARI CAD.TABAKHANE MAH.GIDA 79 BİTİŞİ MERKEZ / KİLİS